Llais y Plentyn

Yn ein Hysgol ni, rydym yn annog pob plentyn i gymryd rhan ym mywyd yr ysgol. Mae hyn yn golygu bod gan bob plentyn lais pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud sy’n effeithio arnynt, ac yn cymryd rhan gweithgar wrth wneud penderfyniadau.

I ddysgu mwy am Llais Disgyblion, cliciwch ar y ddolen isod:

 http://www.pupilvoicewales.org.uk

Bob tymor rydym yn cyfarfod i drafod yr hyn yr ydym yn ei wybod eisoes am y brif thema a’r hyn yr hoffem ei wybod yn ystod y tymor. Yna, rydym yn penderfynu pwy yr hoffem ei helpu yn ystod y tymor hwn.

Mae pob dosbarth yn cwrdd bob pythefnos i drafod pa weithgareddau o lyfr ffocws yr hoffent gael yn y gwahanol feysydd yn yr ysgol. Yna, rydym yn cynllunio ar gyfer y meysydd yma er mwyn dod yn fyw i’r plant.

Hawliau plant

Hawliau plant yw’r holl bethau y mae angen i blant a phobl ifanc eu gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, a’r pethau sydd eu hangen arnynt i oroesi a datblygu, a chael dweud eu dweud mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y linc isod:

https://www.complantcymru.org.uk/ccuhp-hawliau-plant/