Diogelwch ar Lein

Rydym ni yn Ysgol Feithrin Rhydaman yn cymryd diogelwch ar-lein o ddifrif. Ein blaenoriaeth yw cadw ein plant yn ddiogel mewn byd digidol.

Gall fod yn anodd gwybod sut i siarad â’ch plant am ddiogelwch ar-lein, felly dyma rai dolenni rhagorol i’ch helpu chi.

https://hwb.gov.wales/zones/online-safety

https://schoolbeat.cymru/en/

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/

http://www.safetynetkids.org.uk/personal-safety/staying-safe-online/

https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/staying-safe-online/

https://www.thinkuknow.co.uk/https://www.childnet.com/

https://www.net-aware.org.uk/