ELSA

Ar hyn o bryd mae gennym un aelod o staff sydd wedi cwblhau ei hyfforddiant ac un sy’n gweithio tuag at gwblhau ei hyfforddiant i ddod yn Gynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol neu ELSA.

Mae ELSA yn derbyn hyfforddiant gan Seicolegydd Addysg yr ydym yn derbyn cefnogaeth barhaus ganddo. Mae ELSA yn cydnabod y bydd plentyn yn dysgu’n well ac y bydd yn hapusach yn yr ysgol os yw ei anghenion emosiynol yn cael eu diwallu. Cliciwch ar y ddolen ganlynol i ddysgu mwy am waith ELSA.

Mae ELSA yn aelod o staff sydd wedi’i hyfforddi i gynorthwyo plant i ddatblygu eu llythrennedd emosiynol. Mae rhai o’r meysydd y gallem weithio gyda nhw yn cynnwys;

  • Cydnabod emosiynau
  • Hybu hunan-barch
  • Hybu sgiliau cymdeithasol
  • Sgiliau cyfeillgarwch
  • Rheoli dicter
  • Profedigaeth a cholled
  • Teulu’n gwahanu

a llawer mwy…