Gwobr Iechyd y Gweithle Bach

Mae’r wobr yn nod ansawdd iechyd a lles cenedlaethol sydd wedi’i hanelu at sefydliadau bach. Mae’r wobr wedi cael ei rhannu mewn i dair lefel; Efydd, arian ac aur ac yn adlewyrchu camau gweithredu sy’n canolbwyntio ar ansawdd iechyd a lles yn y gweithle.

Rydym wedi cyflawni’r wobr efydd ac yn awr yn gweithio tuag at arian.